Møder og aktiviteter

Møder og aktiviteter

Den 9-10. oktober 2013

Arbejdsmøde i København

Projektgruppen har afviklet et 2 dages arbejdsmøde, hvor protokollen blev færdiggjort og den endelige ordlyd afstemt. Protokollen vil blive brugt som udgangspunkt for fondsansøgninger. Også kommissoriet for Publikationskomitéen er på plads. Publikationskomitéen tiltræder når data er klargjort i sommeren 2014. Der vil blive udarbejdet et dokument til eksterne dataansøgere på baggrund af kommissoriet. Projektgruppen har desuden lagt en strategi for de fælles fondsansøgninger og vi vil søge en række fonde det næste halve år.

Knud Juel fra Statens Institut for Folkesundhed og Gunnar Gislason fra Gentofte Hospital holdt oplæg på mødet og kom med nogle meget interessante input til arbejdet med survey og registerforskning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 15. april 2013

Dataindsamlingen er nu igang.

I dag starter vi indsamlingen af data. Alle hjertepatiener, der udskrives fra et hjertecenter vil det næste år få udleveret et spørgeskema når de bliver udskrevet.

Den 5. april 2013

Møde i Styregruppen i København.

 

Den 11. marts 2013

Møde i Styregruppen i Odense.

 

Uge 9 og 10 2013

I uge 9 og 10 pilottestes skemaet.

 

Den 25. januar 2013

Møde med Ekspertgruppen

Den 25. januar 2013 mødtes Projektgruppen med Ekspertgruppen i Middelfart for at drøfte hvilke items, som skulle indgå i spørgeskemaet og for at generere idéer til anvendelse af data. Det var et produktivt møde og du kan du læse om idéerne her.

 

 

 

 

 

Kontakt

Projektgruppen

 

Rigshospitalet:

Hjertemedicinsk Afdeling og

Thoraxkirurgisk Afdeling:

Selina Kikkenborg Berg

Projektleder, post doc

Tel: + 45 35 45 95 26

E-mail: Selina@rh.dk

 

Anne Vinggaard Christensen

Forskningsassistent, cand.scient.san.publ.

Tel: + 45 35 45 95 26

E-mail: anne.vinggaard.christensen@regionh.dk

 

Gentofte Hospital:

Hjertemedicinsk Afdeling:

Trine Bernholdt Rasmussen

Cand. cur., Ph.d., post doc

Tel: +45 22833022

E-mail:

Trine.Bernholdt.Rasmussen@regionh.dk

 

Odense Universitetshospital:

Hjertemedicinsk Afdeling:

Lars Thrysøe

Adjunkt og sygeplejeforsker, Ph.D.

Tel: + 45 24 63 77 97

E-mail: lars.thrysoee@rsyd.dk

 

Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling:

Britt Borregaard

Udviklingssygeplejerske, MPQM

Tel: + 45 51 43 63 44

E-mail: britt.borregaard@rsyd.dk

 

Aarhus Universitetshospital:

Hjertemedicinsk Afdeling:

Marianne Vámosi

Associate professor

Tel: +4587168446

E-mail: mvamosi@ph.au.dk

 

Aalborg Universitetshospital:

Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling:

Charlotte Brun Thorup

Klinisk Sygeplejespecialist, Cand. Cur., Ph.d.

Tel: + 45 97 66 47 26

E-mail: cbt@rn.dk

 

Copyright © All Rights Reserved