Patienter

Instruktion patienter

Vil du være behjælpelig med at udfylde et spørgeskema i forbindelse med udskrivelsen?

 

Denne undersøgelse er igangsat af hjertecentrene i Danmark. Formålet er at få viden om, hvordan

personer har det, når de udskrives fra et hjertecenter. Resultaterne vil hjælpe til at vurdere behovet

for opfølgning og rehabilitering samt danne udgangspunkt for analyse af forandringer over tid.

Undersøgelsen er landsdækkende og laves samtidig på alle hjertecentre i Danmark. Det er naturligvis frivilligt om du vil deltage og det påvirker ikke din behandling på hospitalet.

 

Der er 62 spørgsmål i spørgeskemaet og det tager ca. 20 minutter at udfylde. Vi vil helst have, at du udfylder skemaet, og afleverer det før du går fra afdelingen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så bedes du udfylde skemaet indenfor 3 dage efter du er kommet hjem og sende det så hurtigt, som det er muligt for dig i den medfølgende frankerede svarkuvert.

 

Hvis du bliver overflyttet til et andet hospital eller en anden afdeling fra hjertecentret, bedes du tage skemaet med, udfylde det når du udskrives derfra og sende det i den medfølgende frankerede

svarkuvert.

 

Hvis du har problemer med at læse eller udfylde skemaet må du gerne få hjælp fra andre.

 

Dine svar behandles fortroligt. Alle, som arbejder med undersøgelsen, har tavshedspligt. Dine

oplysninger anvendes udelukkende til statistik, og resultaterne offentliggøres i en form, så

enkeltpersoner ikke kan genkendes. Undersøgelsen er godkendt af Datatilsynet.

 

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at ringe til forskningsassistent Anne

Vinggaard Christensen på telefonnummer 30 18 26 84 eller sende en e-mail til anne.vinggaard.christensen@regionh.dk.

 

Kontakt

Projektgruppen

 

Rigshospitalet:

Hjertemedicinsk Afdeling og

Thoraxkirurgisk Afdeling:

Selina Kikkenborg Berg

Projektleder, post doc

Tel: + 45 35 45 95 26

E-mail: Selina@rh.dk

 

Anne Vinggaard Christensen

Forskningsassistent, cand.scient.san.publ.

Tel: + 45 35 45 95 26

E-mail: anne.vinggaard.christensen@regionh.dk

 

Gentofte Hospital:

Hjertemedicinsk Afdeling:

Trine Bernholdt Rasmussen

Cand. cur., Ph.d., post doc

Tel: +45 22833022

E-mail:

Trine.Bernholdt.Rasmussen@regionh.dk

 

Odense Universitetshospital:

Hjertemedicinsk Afdeling:

Lars Thrysøe

Adjunkt og sygeplejeforsker, Ph.D.

Tel: + 45 24 63 77 97

E-mail: lars.thrysoee@rsyd.dk

 

Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling:

Britt Borregaard

Udviklingssygeplejerske, MPQM

Tel: + 45 51 43 63 44

E-mail: britt.borregaard@rsyd.dk

 

Aarhus Universitetshospital:

Hjertemedicinsk Afdeling:

Marianne Vámosi

Associate professor

Tel: +4587168446

E-mail: mvamosi@ph.au.dk

 

Aalborg Universitetshospital:

Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling:

Charlotte Brun Thorup

Klinisk Sygeplejespecialist, Cand. Cur., Ph.d.

Tel: + 45 97 66 47 26

E-mail: cbt@rn.dk

 

Copyright © All Rights Reserved