Delprojekter

Delprojekter

Følgende fire fælles delprojekter er planlagt i et samarbejde mellem de fem hjertecentre:


1. Forskelle i patient rapporterede outcomes mellem diagnosegrupper ved udskrivelse fra et Hjertecenter i DK og indlæggelsesrelaterede prædikterende faktorer.


2. Patient rapporterede outcomes ved udskrivelse fra et Hjertecenter som prædiktor for 1 års morbiditet/mortalitet.


3. Patient rapporterede outcomes ved udskrivelse fra et Hjertecenter som prædiktor for arbejdsmarkedstilknytning efter 1 år.


4. Patient rapporterede outcomes ved udskrivelse fra et Hjertecenter som prædiktor for forbrug af sundhedsydelser efter 1 år.


Ph.d.-projekter


Anne Ankerstjerne, Aarhus Universitetshospital:

Projektet undersøger sammenhængen mellem patient-rapporterede outcomes og sygdomsforløbet hos patienter med hjertesvigt. Ved at koble data fra DenHeart med registeroplysninger og data omhandlende patienternes hjertesygdom, kan vi undersøge, om patienternes selvrapporterede helbred har sammenhæng med medicin adhærens, genindlæggelse og død. Perspektivet er, at vi kan identificere de mest skrøbelige patienter med hjertesvigt, og hvem der kan have gavn af en ekstra tæt kontakt med sundhedssystemet.


Britt Borregaard, Odense Universitetshospital:

Titel: Forebyggelse af genindlæggelser efter hjerteklapoperation.

Data fra DenHeart-studiet bruges til del-studie I og II med henblik på at undersøge:

- Forskelle i PROs mellem patienter, der opereres på henholdsvis aorta- og mitralklap

- PROs og association til genindlæggelse.


Anne Vinggaard Christensen, Rigshospitalet:

Titel: Psykosociale parametre som prædiktorer for cardiac events og mortalitet blandt hjertepatienter. Projektet undersøger følgende:

- Betydningen af ensomhed og social ulighed for cardiac events og mortalitet efter 1 år.

- Validering af Hospital Anxiety and Depression Scale på dansk.

- Benchmarks for fortolkning af SF-12 scorer blandt hjertepatienter.


Pernille Fevejle Cromhout, Rigshospitalet:

Titel: Screening for risikofaktorer associeret med mortalitet og postoperative komplikationer efter hjertekirurgi. I projektet undersøges følgende:

- Den prædiktive værdi af emotionelle, sociale, funktionelle og adfærdsmæssige faktorer for død, genindlæggelser og forlænget indlæggelse op til 90 dage efter hjerteoperation.

Kontakt

Projektgruppen


Rigshospitalet:

Hjertemedicinsk Afdeling og

Thoraxkirurgisk Afdeling:

Selina Kikkenborg Berg

Projektleder, professor 

Tel: +45 35 45 95 26

E-mail: selina@rh.dk


Anne Vinggaard Christensen

Ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ.

Tel: +45 35 45 95 26

E-mail: anne.vinggaard.christensen@regionh.dk


Gentofte Hospital: 

Hjertemedicinsk Afdeling:

Trine Bernholdt Rasmussen

Cand.cur., ph.d., postdoc

Tel: +45 22 83 30 22

E-mail:

trine.bernholdt.rasmussen@regionh.dk


Odense Universitetshospital:

Hjertemedicinsk Afdeling:

Lars Thrysøe

Adjunkt og sygeplejeforsker, ph.d.

Tel: +45 24 63 77 97

E-mail: lars.thrysoee@rsyd.dk


Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling:

Britt Borregaard

Ph.d.-studerende, MPQM

Tel: +45 51 43 63 44

E-mail: britt.borregaard@rsyd.dk


Aarhus Universitetshospital:

Hjertemedicinsk Afdeling: 

Rikke Elmose Mols

Postdoc, ph.d., RN

Tel: +45 40 14 36 02 / +45 40 55 21 25

E-mail: rikkmols@rm.dk


Aalborg Universitetshospital:

Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder (ABK) & Forsningsenhed for Klinisk Sygepleje:

Charlotte Brun Thorup

Postdoc i Klinisk Sygepleje, cand.cur., ph.d.

Tel: +45 97 66 47 26

E-mail: cbt@rn.dk


Copyright © All Rights Reserved