Delprojekter

Delprojekter

Indtil videre er følgende fire fælles delprojekter planlagt i et samarbejde mellem de fem hjertecentre:

 

1. Forskelle i patient rapporterede outcomes mellem diagnosegrupper ved udskrivelse fra et Hjertecenter i DK og indlæggelsesrelaterede prædikterende faktorer.

 

2. Patient rapporterede outcomes ved udskrivelse fra et Hjertecenter som prædiktor for 1 års morbiditet/mortalitet.

 

3. Patient rapporterede outcomes ved udskrivelse fra et Hjertecenter som prædiktor for arbejdsmarkedstilknytning efter 1 år.

 

4. Patient rapporterede outcomes ved udskrivelse fra et Hjertecenter som prædiktor for forbrug af sundhedsydelser efter 1 år.

 

Yderligere projektidéer:

  • Analyse af de patienter, der ikke svarer pga. sprogbarrierer
  • Socioøkonomiske forskelle mellem diagnoser (baseret på uddannelses- og indkomstoplysninger fra registre)
  • Kønsforskelle i prædiktorer for selvvurderet helbred
  • Hvor godt kan patient-rapporterede outcomes prædiktere cardiac events?
  • Sammenligninger af pathways to outcome
  • Hvilke patienter er i risiko for akutte genindlæggelser?
  • Hvordan identificerer man dem, screeningsværktøj?
  • Hvad prædikterer besøg hos praktiserende læge?
  • Regionale forskelle i selvvurderet helbred og livskvalitet
  • Ordineres forskellig behandling til depressive/ikke-depressive patienter?

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Projektgruppen

 

Rigshospitalet:

Hjertemedicinsk Afdeling og

Thoraxkirurgisk Afdeling:

Selina Kikkenborg Berg

Projektleder, post doc

Tel: + 45 35 45 95 26

E-mail: Selina@rh.dk

 

Anne Vinggaard Christensen

Forskningsassistent, cand.scient.san.publ.

Tel: + 45 35 45 95 26

E-mail: anne.vinggaard.christensen@regionh.dk

 

Gentofte Hospital:

Hjertemedicinsk Afdeling:

Trine Bernholdt Rasmussen

Cand. cur., Ph.d., post doc

Tel: +45 22833022

E-mail:

Trine.Bernholdt.Rasmussen@regionh.dk

 

Odense Universitetshospital:

Hjertemedicinsk Afdeling:

Lars Thrysøe

Adjunkt og sygeplejeforsker, Ph.D.

Tel: + 45 24 63 77 97

E-mail: lars.thrysoee@rsyd.dk

 

Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling:

Britt Borregaard

Udviklingssygeplejerske, MPQM

Tel: + 45 51 43 63 44

E-mail: britt.borregaard@rsyd.dk

 

Aarhus Universitetshospital:

Hjertemedicinsk Afdeling:

Marianne Vámosi

Associate professor

Tel: +4587168446

E-mail: mvamosi@ph.au.dk

 

Aalborg Universitetshospital:

Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling:

Charlotte Brun Thorup

Klinisk sygeplejespecialist, Cand. Cur., Ph.d.

Tel: + 45 97 66 47 26

E-mail: cbt@rn.dk

 

Copyright © All Rights Reserved