Om Projektet

Om DenHeart projektet

DenHeart er et tværfagligt samarbejdsprojekt mellem de fem hjertecentre i Danmark. Det er et nationalt survey, der har til formål at undersøge helbredsstatus blandt de ca. 60.000 patienter, der hvert år udskrives fra et hjertecenter i Danmark. Helbredsstatus måles ved selvvurderet helbred, livskvalitet, sygdomsopfattelse samt angst og depression.


Projektet startede op i foråret 2013 og har kørt et år frem. Alle patienter, der udskrives fra et hjertecenter i projektperioden, blev bedt om at udfylde et spørgeskema ved udskrivelsen.

Spørgeskemaet bestod af 62 spørgsmål og tog ca. 20 minutter at udfylde.


Viden om patienters helbredsstatus kan bruges til at evaluere forskelle mellem diagnostiske grupper, regionale forskelle og prædikterende faktorer for helbredsstatus ved udskrivelse fra hospitalet og for morbiditet og mortalitet på længere sigt. Data fra survey undersøgelsen vil således blive koblet til relevante danske registre. Desuden vil det være muligt at udføre økonomiske analyser af forbrug af sundhedsydelser og arbejdsevne. Denne viden kan hjælpe til at forbedre mulighederne for at vurdere behovet for opfølgning og rehabilitering samt danne udgangspunkt for vurdering af forandringer over tid.
Kontakt

Projektgruppen


Rigshospitalet:

Hjertemedicinsk Afdeling og

Thoraxkirurgisk Afdeling:

Selina Kikkenborg Berg

Projektleder, professor 

Tel: +45 35 45 95 26

E-mail: selina@rh.dk


Anne Vinggaard Christensen

Ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ.

Tel: +45 35 45 95 26

E-mail: anne.vinggaard.christensen@regionh.dk


Gentofte Hospital: 

Hjertemedicinsk Afdeling:

Trine Bernholdt Rasmussen

Cand.cur., ph.d., postdoc

Tel: +45 22 83 30 22

E-mail:

trine.bernholdt.rasmussen@regionh.dk


Odense Universitetshospital:

Hjertemedicinsk Afdeling:

Lars Thrysøe

Adjunkt og sygeplejeforsker, ph.d.

Tel: +45 24 63 77 97

E-mail: lars.thrysoee@rsyd.dk


Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling:

Britt Borregaard

Ph.d.-studerende, MPQM

Tel: +45 51 43 63 44

E-mail: britt.borregaard@rsyd.dk


Aarhus Universitetshospital:

Hjertemedicinsk Afdeling: 

Rikke Elmose Mols

Postdoc, ph.d., RN

Tel: +45 40 14 36 02 / +45 40 55 21 25

E-mail: rikkmols@rm.dk


Aalborg Universitetshospital:

Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder (ABK) & Forsningsenhed for Klinisk Sygepleje:

Charlotte Brun Thorup

Postdoc i Klinisk Sygepleje, cand.cur., ph.d.

Tel: +45 97 66 47 26

E-mail: cbt@rn.dkCopyright © All Rights Reserved